دانشگاه

28مهر
برگزاری دوره CCNA با تدریس جناب آقای دکتر ارکان
دوره CCNA

برگزاری دوره CCNA با تدریس جناب آقای دکتر ارکان

برگزاری دوره CCNA توسط مجتمع فنی تهران در محل پارک علم و فناوری یزد در تاریخ 25 مهر ماه 1399 برگزار شد.

27مهر
برگزاری ورکشاپ مدیریت گمرک و ترخیص کالا با حضور استاد برجسته جناب آقای واعظی

برگزاری ورکشاپ مدیریت گمرک و ترخیص کالا با حضور استاد برجسته جناب آقای واعظی

دوره مدیریت گمرک و ترخیص کالا توسط مجتمع فنی تهران با همکاری و حمایت اداره شرکت شهرک های صنعتی استان یزد

26آذر
تمدید تفاهم نامه آموزش ایثارگران با مجتمع فنی تهران

تمدید تفاهم نامه آموزش ایثارگران با مجتمع فنی تهران

این جلسه که به همت مدیر دپارتمان آموزشهای سازمانی آقای حسینی برگزار گردید