شرایط اخذ نمایندگی موقت

دارا بودن حداقل شرایط فیزیکی مکان آموزش بعد از تایید واحد آموزش
ارسال رزومه کاری از مدیریت مرکز
دارا بودن حداقل کادر آموزشی و اداری(حداقل یک نفر کادر اداری و ۲ نفر کادر آموزشی) بعد ار تایید واحد کارگزینی

مزایای نمایندگی موقت

بهره مندی از تخفیف نمایندگی موقت جهت خرید محصولات و پکیج های آموزشی
استفاده از آموزش رایگان دو رشته در سطح یک برای مدرسان نماینده

جهت اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل کنید.