فرم تماس

راه های ارتباطی

آدرس دفتر

یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری، ساختمان مرکزی گروه آموزشی آترین

ایمیل

info@atrinedu.ir

fc.atrin@yahoo.com

شماره تلفن

۰۳۵۳۷۲۶۰۱۳۶ – ۰۳۵۳۷۲۶۰۱۰۶ – ۰۳۵۳۷۲۸۰۶۲۴ – ۰۳۵۳۷۲۸۲۳۹۸

ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه: ۱۳-۸ و ۲۰-۱۶

مکان ما در نقشه